FOR HÅNDTERING AV BULKMATERIALER

 • Transportskruer
 • Reserve skruerotorer ( kundespesifisert )  
 • Reserve skruegjenger ( kundespesifisert  
 • Båndtransportører   
 • Medbringertransportører ( gummibånd )  
 • Begerverk - Elevatorer  
 • Kjede – lamelltransportører  
 • Skrapetransportører  
 • Slusematere
 • Drivtromler med- eller uten friksjonsbelegg 
 • Vendetromler - brekktromler 
 • Trommelmotorer
 • Transportruller 
 • Rullstativer - braketter
 • Sikkerhetsutstyr( skjevgangsvakt, nødstoppbryter, hastighetsvakt etc. )
 • Transportbånd

FOR HÅNDTERING AV PAPIRRULLER OG CELLULOSEBALLER

 • Lamelltransportør
 • Pneumatisk demper
 • Pneumatisk mottaker
 • Pneumatisk avskyver
 • Rotasjonsenhet ( papirrull-stripper )
 • Manuell svingskive ( montert i gulv )
 • Manuell flyttbar svingskive i kunsstoff ( vekt 3 kg )
 • Manuell gulvvogn i kunststoff ( vekt 5,5 kg )
 • Skinnegang for gulvvogn
 • Manuell traversvogn med- eller uten løft
 • Skinnegang for traversvogn