KORT UTDRAG AV REFERANSELISTEN

            Prosessindustri | Trykkerier | Treforedlingsindustri | Skip

UTDRAG AV REFERANSELISTEN FOR PROSESSINDUSTRI.

| til toppen|

Ordrenr

Kapasitet

10541 Sementutlaster 500 tonn/time Norcem, Slemmestad 1979
10533 Massegodstransport 450 tonn/time Orkla Industrier 1981
10574 Losselomme for aluminiumoksyd 250 tonn/time ÅSV, Høyanger 1981
10677 Transportskrue for cement   Norcem Cement Kjøpsvik 1985
10704 Chargeringsvogn   Holla Smelteverk 1988
10722 Transportanlegg for kalkstein 500 tonn/time AF Kjøpsvik 1991
10730 Mottaksanlegg for clay 750 tonn/time Saugbrugsforeningen 1993
10733 Mottaksanlegg for svovelkis 2 x 600 tonn/time Borg Havnevesen 1994
10735 Båndtransportør for svovelkis 600 tonn/time Borg Havnevesen 1995
10736 Skipsutlaster for klinker/sement 500 tonn/time NORCEM Kjøpsvik 1996
10748 Transportanlegg for jernpellets 100 tonn/time Elkem Thamshavn Verk 1998
10750 Transportskruer for glasspulver 5 tonn/time Miljøtek. Midt-Norge 1998
10755 Chargeringstransportør 200 tonn/time Elkem Technology 1998
10757 Transportskruer for glasspulver 5 tonn/time Miljøtek. Midt-Norge 1998
10770 Båndtransportør for kull 100 tonn/time Elkem Thamshavn Verk 2003
34323 Transportskrue for glasspulver 5 tonn/time HAS Group 2005
         

KORT UTDRAG AV REFERANSELISTEN FOR TRYKKERIER.

| til toppen|

Ordrenr

       
10684 Gulvbanesystem   Adresseavise A/S 1986
10694 Gulvbanesystem og svingskive m/rotasjon   Dagbladet A/S 1988
10737 Gulvbanesystem og rotasjonsenhet   Harstad Tidende 1996
10742 Traversvogner   Adresseavisen 1997
10747 Porsjoneringssystem og rotasjonsenhet   Adresseavisen 1998
10752 Gulvbanesystem   Fædrelandsvennen 1998
10760 Gulvbanesystem   Dagblad-Trykk 1999
10761 Manuelle gulvvogner   Harstad Tidende 2000
10769 Rotasjonsenhet ( papirstripper )   VLT Press / GCON 2002
34212 Manuell bærbar svingskive
(vekt 5 kg )
  Lobo Media 2002
10771 Svingskiver og gulvskinner   Adresseavisen 2005
         

KORT UTDRAG AV REFERANSELISTEN FOR TREFOREDLING

| til toppen|

Ordrenr

       
10693 Båndtransportør   A/S Holmen Hellefoss 1987
10698 Kjedetransportør (for celluloseballer )   Tofte Industrier A/S 1987
10699 Kabelbane, lengde ca 150 m   Norske Skogindustrier 1988
10719 Kjedetransportør og rullreiser   Ranheim Papirfabrikk 1990
10739 Båndtransportør   A/S Holmen Hellefoss 1996
10740 Kjedetransportør   A/S UNION Bruk 1997
10749 Gulvbanesystem   Hunsfoss Fabrikker 1998
10753 Gulvbanesystem   Hunsfoss Fabrikker 1998
10759 Gulvskinner og manuelle vogner   Hunsfoss Fabrikker 1999
34334 Gulvskinner   Hunsfoss Fabrikker 2005